CSS Hrabyně

Odlehčovací služba

  1. Úvod
  2. Odlehčovací služba

Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora. Hlavním cílem této služby je dočasné zajištění péče o osobu s tělesným postižením nebo seniora o současné kapacitě 10 míst. Využití odlehčovací služby podléhá předchozímu schválení žádosti o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně, bližší informace naleznete v záložce Zájemce o službu.

Komu jsou služby určeny:

  • Dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehkém, středně těžkém a úplné závislosti.
  • Senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehkém, středně těžkém a úplné závislosti.

Služby v CSS Hrabyně jsou určeny výhradně osobám s tělesným postižením, nikoliv osobám, jejichž tělesné postižení je kombinováno s dalším typem postižením. O případném zařazení žádosti do Seznamu žadatelů o přijetí rozhoduje ředitelka CSS Hrabyně.

Sociální služby v centru poskytují podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pravidla pro rezervaci odlehčovací služby platná od 1.1.2024:
Minimální délka pobytu je 5 dní a pro rezervaci pobytu je stanoven rezervační poplatek ve výši     2.000,-Kč. Rezervační poplatek je nevratný, pouze v případě doložení skutečností rozhodnutých pro zrušení pobytu (hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, úmrtí žadatele o odlehčovací službu), může být vrácen. Poplatek musí být uhrazen do 10 dní od schválení rezervace, po uplynutí této doby je rezervace zrušena a termín je nabídnut jiným zájemcům.

Zájemce, který je zařazen do Seznamu žadatelů na odlehčovací službu kontaktuje e-mailem náměstkyni pro sociální služby p. Knopp Tomáškovou na e-mailové adrese: tomaskova@csshrabyne.cz, kde bude uvedeno jméno, příjmení zájemce, termín rezervace pobytu, případně číslo pokoje, které by si žadatel přál. Poté zájemci budou e-mailem zaslány informace potřebné k úhradě rezervační zálohy a po uhrazení této částky bude rezervace závazná.

 

 

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena