CSS Hrabyně

Odlehčovací služba

  1. Úvod
  2. Odlehčovací služba

Odlehčovací služba slouží hlavně svým posláním k odpočinku pro pečující.  Hlavním cílem této služby je dočasné zajištění péče o osobu s tělesným postižením o současné kapacitě 6 míst. Tímto umožňujeme trvale pomáhajícím či pečujícím osobám k nezbytnému odpočinku nebo prostoru k zajištění osobních potřeb, na které jim nezbývá při péči o osobu blízkou čas.

Komu jsou služby určeny:

  • Dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehkém, středně těžkém, těžkém a úplném závislosti.
  • Senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

Služby v CSS Hrabyně jsou určeny výhradně osobám s tělesným postižením, nikoliv osobám, jejichž tělesné postižení je kombinováno s dalším typem postižením. Další postižení, onemocnění nebo poruchu a celkový zdravotní stav hodnotí a individuálně posuzuje na základě doručené zdravotní dokumentace všeobecný praktický lékař CSS Hrabyně.

 

Sociální služby v centru poskytují dlouhodobou individuální, intenzivní a komplexní podporu uživateli, založenou na důvěrném vztahu s konkrétním klíčovým pracovníkem. Samozřejmostí je podpora při zvládání běžných činností, navazování, udržování a rozvíjení vztahu s obyvatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. Cílem celé služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2023 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena