CSS Hrabyně

Domov pro osoby se zdravotním postižením

  1. Úvod
  2. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je svou kapacitou 155 míst pro osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pobytové sociální služby nabízí kvalitní individuálně založenou péči za přispění kvalitního personálu. Zajištění spokojeného života jak mladých lidí se zdravotním postižením, tak seniorům, kteří pro své zdravotní omezení potřebují zajištění 24hodinové péče patří mezi hlavní poslání Centra sociálních služeb v Hrabyni. 

Komu jsou služby určeny:

  • Dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.
  • Senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.
  • Dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se náhle ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty pečovatele.

Služby v CSS Hrabyně jsou určeny výhradně osobám s tělesným postižením, nikoliv osobám, jejichž tělesné postižení je kombinováno s dalším typem postižením. O případném zařazení žádosti do Seznamu žadatelů o přijetí rozhoduje ředitelka CSS Hrabyně.

Sociální služby v centru poskytují dlouhodobou individuální, intenzivní a komplexní podporu uživateli, založenou na důvěrném vztahu s konkrétním klíčovým pracovníkem. Samozřejmostí je podpora při zvládání běžných činností, navazování, udržování a rozvíjení vztahu s uživatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. Cílem celé služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena