CSS Hrabyně

Zájemce o službu

  1. Úvod
  2. Zájemce o službu

Jak požádat o přijetí do domova pro osoby se zdravotním postižením

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba odevzdá nebo zašle poštou vyplněnou žádost na adresu organizace nebo osobně předá sociálním pracovníkům. Také je možné podepsanou žádost s příslušnými dokumenty zaslat elektronicky prostřednictvím emailové adresy podatelna@csshrabyne.cz.

Sociální pracovník kontaktuje zájemce o sociální službu, domluví termín a místo schůzky a schůzku uskuteční. Jednání se zájemcem o sociální službu – sociální šetření , provádí sociální pracovník, za účasti vedoucí oddělení sociální péče a případně psychiatra.

Po provedeném sociálním šetření, je poté zájemce obeslán, zda je zařazen do evidence uchazečů či nesplňujeme podmínky pro přijeti do domova.

 

 

Dokumenty ke stažení:

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2023 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena