CSS Hrabyně

Centrum sociálně rehabilitačních služeb

  1. Úvod
  2. Centrum sociálně rehabilitačních služeb

Sociální rehabilitace je pobytovou sociální službou pro 8 uživatelů, kteří se v rámci podpory nácviků co nejblíže přibližují samostatnému životu ve vlastním bezbariérovém bytě. S podporou služby sociální rehabilitace se uživatelé naučí překonávat některé nepříznivé dopady a omezení a snížit rizika sociálního vyloučení. Sociální rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností, dovedností a schopností dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.

Komu jsou služby určeny:

  • Dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, nebo středně těžké závislosti.
  • Senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, nebo středně těžké závislosti.

Služby v CSRS Hlučín jsou určeny výlučně osobám s tělesným postižením po nejrůznějších úrazech a nemocech s trvalými nebo přetrvávajícími zdravotními následky a osoby s vrozeným tělesným postižením, nikoliv osobám, jejichž tělesné postižení je kombinováno s dalším typem postižení. O případném zařazení žádosti do Seznamu žadatelů o přijetí rozhoduje ředitelka CSS Hrabyně.

Sociální služby v centru poskytují dlouhodobou individuální, intenzivní a komplexní podporu uživateli, založenou na důvěrném vztahu s konkrétním klíčovým pracovníkem. Samozřejmostí je podpora při zvládání běžných činností, navazování, udržování a rozvíjení vztahu s uživatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. Cílem celé služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena