Centrum sociálně rehabilitačních služeb

Cíle služby

Cílem služby je rozvoj schopností uživatelů se zdravotním postižením pro jejich pozdější samostatný život, a to buď ve vlastním bezbariérovém domě/bytě, v rodině nebo jiném vhodném zařízení, které bude dosaženou samostatnost akceptovat a nadále podporovat.

Cíle:

 • obnovení, zlepšení či posilování získaných návyků a dovedností uživatelů, 
 • podpora a rozvoj specifických schopností a dovedností uživatelů pro svou nezávislost a samostatnost,
 • podpora a pomoc ve zlepšení schopností, které osoba (uživatel) potřebuje pro zvládání běžných denních činností, pracovních činností a aktivit volného času,
 • napomáhat k plnému zapojení uživatelů do aktivit sociálního prostředí a komunity,
 • posilování uživatelů v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejich každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí),
 • s důrazem na dodržování lidských práv zabezpečovat prostřednictvím individualizované sociální služby uživatelům podporu a pomoc při naplňování životních potřeb s ohledem na jejich soukromí a bezpečí,
 • uživatelům poskytovat službu v takové rozsahu, který klade důraz na zvyšování míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů se zohledněním jejich individuálních potřeb a požadavků,
 • zajišťovat podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Dílčí cíle služby:

 • nalezení vlastního vhodného bydlení,
 • navázání kvalitních vztahů se společenským prostředím,
 • osvojení a trénink sociálních dovedností a převzetí odpovědnosti za vlastní osobu,
 • zvládnutí chodu domácnosti,
 • nalezení vhodného zaměstnání a motivace k jeho udržení,
 • orientace v sociálním systému a uplatnění svých práv,
 • plánování osobních cílů a důslednost při jejich naplňování,
 • schopnost nahlížet a měnit navyklé negativní způsoby jednání, aktivní práce na sobě a porozumění sobě samému,
 • získání sebedůvěry podložené vlastními schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena