Centrum sociálně rehabilitačních služeb

Ceník

Úhrada se vypočítává na jeden kalendářní den pobytu. Pro celkový výpočet úhrady se používá délka kalendářního měsíce 28 (29), 30 nebo 31 dnů.

Uživatel se zavazuje a je povinen uhradit zálohovou platbu za ubytování a stravu, případně poplatek za vlastní elektrospořebiče nejpozději do posledního dne v měsíci za měsíc, za který je úhrada vypočtena.

Úhradu za pobyt v CSRS Hlučín lze provádět těmito způsoby:

  • převodem z účtu na účet CSS Hrabyně, číslo účtu: 3732821/0710, VS = rodné číslo uživatele,
  • hotovostní úhradou do pokladně CSS Hrabyně v době pokladních hodin.

CSS Hrabyně je oprávněna jednostranně změnit výši úhrady za ubytovaní a výši úhrady za stravu, ale jen za podmínek a v rozsahu stanoveném v právních předpisech, a dále v případě změny jiných okolností, které mají vliv na výši této úhrady.

Změna úhrady za ubytování nebo stravu, bude uživatelům vždy oznámena písemně, případně ústním sdělením této informace sociálním pracovníkem.

 

Úhrada za ubytování

Kč/1 den

Poznámka

Ubytování – jednolůžkový pokoj

186 Kč

Úhrada za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu,  elektrický proud, běžný úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

Ubytování – dvoulůžkový pokoj

176 Kč

Stravování (obědy)

dle počtu objednaných obědů a jejich výše, která je stanovena v jídelním lístku.

Poskytnutá péče:

a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

c) pomoc při použití WC

135,- Kč za 1 hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

© 2016-2022 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena