Aktuálně

Interní školení

  1. Úvod
  2. Aktuálně
  3. Interní školení

V měsíci březnu v CSS Hrabyně probíhalo interní školení pracovníků v přímé péči. Pracovnici se mohli seznámit s tématy jako je První pomoc při dušení uživatele, Zvyšování kvality v sociálních službách, Jak individuálně plánovat a v neposlední řadě, jak pracovat s tématem Sexuality a vztahů, kde nás metodicky vedli odborníci z organizace Nebuď na nule, kterým patři velké děkuji.

Všem, kteří se na organizaci školení podíleli chceme poděkovat a zároveň věříme, že pracovníci si do své praxe odnesli cenné poznatky.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena