Aktuálně

Hry

Rádi soutěžíme – člověče nezlob se, karty, boccia.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2023 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena