Poskytujeme v rámci Domova pro osoby se zdravotním postižením celoroční pobytové služby těžce tělesně postiženým osobám

Jsme příspěvkovou organizací zřizenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje…

Zaměstnanci - pojištěnci u ČPZP (kód pojišťovny 205) mají nárok na poukaz v hodnotě 500 Kč

Partneři

© 2016 2016 Centrum sociálních služeb Hrabyně, všechna práva vyhrazena