Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín se nachází na ulici Dlouhoveské čp. 17

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Kapacita poskytované sociální služby je 8 míst.

Posláním služby sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín je podporovat dospělé osoby starší 18 let s tělesným postižením v jejich osobním rozvoji, naučit je trvale žít se svým zdravotním omezením. S podporou služby sociální rehabilitace se uživatelé naučí překonávat některé nepříznivé dopady a omezení a snížit rizika sociálního vyloučení. Sociální rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností, dovedností a schopností dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti. V průběhu poskytování služby bude kladen důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z uživatelů.

Komu jsou služby určeny:

  • Dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké nebo středně těžké závislosti.

 

Zájemce o sociální službu má možnost CSRS Hlučín navštívit. Schůzku si sjedná se zaměstnancem oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v zařízení.

Žadatel o sociální službu zašle buď elektronicky na adresu: info@csshrabyne.cz nebo na adresu: Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, nebo osobně doručí písemnou Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně.

Po podání žádosti dle možností vykonává sociální pracovník u žadatelů o službu sociální šetření v místě pobytu žadatele, kde projednávají požadavky žadatele na službu, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat.

K Žádosti se vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel a na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitelky písemně informován a je-li volná kapacita může se se sociálním pracovníkem domluvit na přijetí dle jeho přání.

Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí do CSS Hrabyně, je o tomto také písemně informován.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti v těchto případech:

  • Zařízení neposkytuje odlehčovací službu, kterou žadatel potřebuje. 
  • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby. 

 

Zdravotní stav žadatele vylučuje jeho přijetí do zařízení z těchto důvodů: 

  • výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu)
  • mentální postižení,
  • závislost na alkoholu a jiných návykových látkách;
  • závislost na výherních automatech,
  • psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními,
  • zdravotní stav vyžadující 24 hodinovou zdravotní péči
  • terminální stádium onemocnění.

 

Cílem služby je rozvoj schopností uživatelů se zdravotním postižením pro jejich pozdější samostatný život, a to buď ve vlastním bezbariérovém domě/bytě, rodině nebo jiném vhodném zařízení, které bude dosaženou samostatnost akceptovat a nadále podporovat.

 

Bydlení uživatelů v rámci služby sociální rehabilitace:

- 1 dvoulůžkový pokoj, tj. 1 byt 1+1,

- 6 jednolůžkových pokojů, tj. 3 byty 2+1 (společná chodba, kuchyň, samostatné pokoje A a B s vlastním sociálním zařízením), které jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči, které jsou využívány k nácviku jejich ovládání a užívání.

 

V Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín působí od pondělí do pátku pracovník v sociálních službách, který se věnuje nácviku dovedností s uživateli vždy v pracovních dnech mezi 7.00 a 15.30 hod.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.