Poskytujeme v rámci Domova pro osoby se zdravotním postižením celoroční pobytové služby těžce tělesně postiženým osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a odlehčovací pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost.

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat...

Cílem služby je dočasné poskytnutí pobytové odlehčovací služby (tj. dočasné...

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín se nachází na ulici Dlouhoveské...

Centrum Sociálních služeb Vám představuje

Podívejte se s námi zblízka na útulné prostory interiéru centra a také poetické okolí plné zeleně...