Jak požádat o přijetí do domova pro osoby se zdravotním postižením

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba odevzdá nebo zašle poštou vyplněnou žádost na adresu organizace nebo osobně předá sociálním pracovníkům. Také je možné podepsanou žádost s příslušnými dokumenty zaslat elektronicky prostřednictvím emailové adresy podatelna@csshrabyne.cz.

Sociální pracovník kontaktuje zájemce o sociální službu, domluví termín a místo schůzky a schůzku uskuteční. Jednání se zájemcem o sociální službu – sociální šetření , provádí sociální pracovník, za účasti vedoucí oddělení sociální péče a případně psychiatra.

Po provedeném sociálním šetření, je poté zájemce obeslán, zda je zařazen do evidence uchazečů či nesplňujeme podmínky pro přijeti do domova.

0.6 MB

Leták - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRABYNĚ 2020

2.29 MB

Informace pro zájemce - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRABYNĚ 2020

0.13 MB

Ceník - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRABYNĚ 2020

0.39 MB

Smlouva - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRABYNĚ 2020

1.07 MB

Informace před nástupem - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HRABYNĚ 2020

0.17 MB

Ceník - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HRABYNĚ 2020

0.23 MB

Žádost - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HRABYNĚ 2020

0.31 MB

Žádost - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HRABYNĚ 2020

0.23 MB

Smlouva - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HRABYNĚ 2020

0.53 MB

Leták - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN 2020

0.9 MB

Informace pro zájemce - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

0.19 MB

Ceník - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN 2020

0.24 MB

Žádost - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN 2020

0.34 MB

Smlouva - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN 2020

1.65 MB

Domácí řád - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN 2020

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.