Předmět veřejné zakázky:                                            stavební práce

Druh zadávacího řízení:                                                Uzavřená výzva

Datum zveřejnění:                                                         1.června 2021

Lhůta pro podání nabídky:                                             do 08,00 27. května 2021

Stav plnění:                                                                    zadána

Zadávací dokumentace (výzva) na požádání:               info@csshrabyne.cz

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.