Veřejná zakázka:                    služby

Druh zadávacího řízení:         otevřená výzva

Datum zveřejnění:                  3. září 2020

Lhůta pro podání nabídek:     17. září 2020     8:00 hodin

Stav plnění:                            zadáno prostřednictvím NEN

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.