Veřejné zakázky

Pro zadávání veřejných zakázek má organizace vydánou směrnici EN/27/2021/III pro zadávání veřejných zakázek ve smysllu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Organizace využívá pro správu veřejných zakázek

- národní elektronický nástroj NEN, veřejné zakázky jsou uvedeny na profilu zadavatele

Náš profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/csshrabyne

 

 

 

 

Centrum Sociálních služeb Vám představuje

Podívejte se s námi zblízka na útulné prostory interiéru centra a také poetické okolí plné zeleně...