CSS Hrabyně zajišťuje v rámci sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby následující základní činnosti: ➢ Ubytování ➢ Stravu ➢ Úkony péče dle individuálních potřeb

V rámci služby zajišťuje také základní sociální poradenství, a to bezplatně. 
Nad rámec základních činností jsou nabízeny také fakultativní činnosti (přeprava bezbariérovým autem, autobusem, připojení vlastních elektrospotřebičů do sítě, soukromé telefonní hovory).

Kapacita zařízení: 
Domova pro osoby se zdravotním postižením 173 míst. Odlehčovací služba (pobytová) 4 místa.
 
Poslání Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc již není možné zabezpečit pomocí terénních nebo ambulantních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí.  
Pobytová sociální služba je zaměřena na sociální začleňování uživatelů, na rozšíření osobního potenciálu uživatelů, udržování schopností a dovedností nutných pro samostatný život v rámci individuálních možností uživatelů, udržování a posilování přirozených společenských vazeb a na zapojování uživatelů do místního společenství s využitím dostupných veřejných institucí.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.