Centrum sociálních služeb v Hrabyni, příspěvková organizace MPSV hledá do svého týmu sociálního pracovníka.

Vaše práce:

 • posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

Co můžete očekávat:

 • platové podmínky dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (10.platová třída), po zkušební době osobní příplatek; další pravidelné finanční odměňování dle hodnocení
 • zástup za MD; plný pracovní úvazek (pružná pracovní doba); další vzdělávání a profesní rozvoj
 • příspěvek na stravování (možnost stravování v místě zaměstnání); příspěvek z FKSP; 5 týdnů dovolené; individuální supervizi, konzultaci s psychologem
 • vitamínové balíčky, teambuildingové akce a další benefity

Vaše pracovní náplň:

 • jednání se zájemci o sociální službu, uzavírání smlouvy s klienty; individuální plánovaní s klienty
 • komunikace s klientem v rámci nepříznivé sociální situace; provádění cíleného sociálního šetření; podílení se na tvorbě a realizaci vnitřních pravidel služby; naplňování standardů kvality sociálních služeb
 • komunikace s úřady a jinými odbornými pracovišti; výpočet úhrady klientů a jejich účtování v rámci daného PC programu; poskytování základního sociálního poradenství apod.

Co naopak očekáváme my:

 • vlídný a laskavý přístup ke klientům
 • odbornou způsobilost vzdělání podle zákona č.108/2006 Sb. pro výkon pozice „sociální pracovník“
 • praxi v oboru (výhodou)
 • osobnostní charakteristiky, zejména emoční stabilitu, vřelost, citlivost, soběstačnost, otevřenost ke změnám, kolegialitu a loajalitu, komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, empatii, flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat, odolnost vůči stresu, úcta ke člověku bez ohledu na jeho životní situaci, znalost standardů kvality sociálních služeb vítaná
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců)
 • řidičské oprávnění typu B
 • znalost práce na PC (Word, Excel, výhodou program Chytrá organizace)

 

Přijďte mezi nás, společně budeme tvořit domov těm, kteří to potřebují.

 

Kontaktní osoba pro bližší informace o pracovní pozici: Mgr. Andrea Knopp Tomášková, DiS., náměstkyně pro sociální služby a přímou péči, tel.: 553 607 876, mobil: 720 512 265, e-mail: tomaskova@csshrabyne.cz

 

Kontaktní osoba pro zaslání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu: Ing. Žaneta Kašová, personální                   a mzdová účetní, tel.: 553 607 817, mobil: 725 525 140, e-mail: kasova@csshrabyne.cz

                                                 

Do předmětu uveďte „Sociální pracovník“

Dokumenty zasílejte do 10. 1. 2022.

 

S osobními údaji uchazečů, poskytnutými naší organizaci na základě vyhlášených nabídek na pracovní místa, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby organizace osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedeného účelu.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.