Centrum sociálních služeb v Hrabyni, příspěvková organizace MPSV hledá do svého týmu pracovníka v sociálních službách.

Vaše práce:

 • zajištění individuální péče o uživatele na pokoji, např. pomoc u jídla, oblékání, hygieně, mobilitě, pomoc při každodenních činnostech uživatele

Co můžete očekávat:

 • hrubý plat v rozpětí 22 – 25 tis. Kč, dále příplatky za práci v noci, o víkendech, o svátcích atd.
 • další vzdělávání a profesní rozvoj
 • další pravidelné finanční odměňování dle hodnocení
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek z FKSP (příspěvek na důchodové připojištění)
 • individuální supervizi, konzultaci s psychologem
 • smysluplnou práci v mladém kolektivu
 • a další benefity

 

Co naopak očekáváme my:

 • vlídný a laskavý přístup k uživatelům
 • odbornou způsobilost (dle § 116 odst. 5 zákona o sociálních službách), tj. absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nejpozději do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání
 • praxi v oboru (výhodou)
 • osobnostní charakteristiky, zejména emoční stabilitu, vřelost, citlivost, soběstačnost, otevřenost ke změnám, kolegialitu a loajalitu
 • zdravotní způsobilost vč. očkování proti žloutence typu B
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců)

 

 

 

Přijďte mezi nás, společně budeme tvořit domov těm, kteří to potřebují.

 

 

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: kasova@csshrabyne.cz, do předmětu uveďte pečovatel/ka, nebo volejte na tel. č.: 553 607 817, ing. Žaneta Kašová

 

 

S osobními údaji uchazečů, poskytnutými naší organizaci na základě vyhlášených nabídek na pracovní místa, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby organizace osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedeného účelu.

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.