Centrum sociálních služeb v Hrabyni, příspěvková organizace MPSV hledá do svého týmu aktivizačního pracovníka.

Centrum sociálních služeb v Hrabyni, příspěvková organizace MPSV vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

Aktivizační pracovník

 

Vaše práce:

 • provádění základní výchovné nepedagogické činnosti spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity

Co můžete očekávat:

 • hrubý plat v rozpětí 20–29 tis. Kč, po zkušební době osobní příplatek; další pravidelné finanční odměňování dle hodnocení
 • plný pracovní úvazek; další vzdělávání a profesní rozvoj
 • příspěvek na stravování (možnost stravování v místě zaměstnání); příspěvek z FKSP (příspěvek na důchodové připojištění); 5 týdnů dovolené; individuální supervizi, konzultaci s psychologem
 • vitamínové balíčky, teambuildingové akce; a další benefity

Vaše pracovní náplň:

 • poskytování činností při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů sociálních služeb, podpora v nácviku a podpora při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podílení se na individuálním plánování sociální služby
 • zajišťování skupinových i individuálních aktivit, příprava a realizace těchto aktivit
 • účast na společenských a kulturních akcích, zajišťování příprava a organizace těchto akcí
 • příprava a zajištění tematické výzdoby zařízení (velikonoční, vánoční, jarní, letní apod.), aj.

Co naopak očekáváme my:

 • vlídný a laskavý přístup k uživatelům
 • minimální dosažené vzdělání – střední, ukončené maturitou, zaměření sociálně výchovná činnost
 • praxi v oboru (vítána)
 • kolegialita a týmovost, znalost problematiky cílové skupiny výhodou (osoby se zdravotním postižením), komunikační a organizační schopnosti, samostatnost při rozhodování, přirozená autorita, zodpovědnost, odolnost vůči stresu, flexibilita, úcta ke člověku bez ohledu na jeho životní situaci, schopnost kompetentního řešení
 • hra na hudební nástroj, zpěv (výhodou)
 • občanská a morální bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců)
 • řidičské oprávnění typu B
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, výhodou program Chytrá organizace)

 

Přijďte mezi nás, společně budeme tvořit domov těm, kteří to potřebují.

Kontaktní osoba pro bližší informace o pracovní pozici: Mgr. Andrea Knopp Tomášková, DiS., náměstkyně pro sociální služby, tel.: 553 607 876, mobil: 720 512 265, e-mail: tomaskova@csshrabyne.cz

 

Kontaktní osoba pro zaslání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu: Ing. Žaneta Kašová, personální a mzdová účetní, tel.: 553 607 817, mobil: 725 525140, e-mail: kasova@csshrabyne.cz

                                                 

Do předmětu uveďte „Aktivizační pracovník“

Dokumenty zasílejte do 28. 1. 2022.

 

S osobními údaji uchazečů, poskytnutými naší organizaci na základě vyhlášených nabídek na pracovní místa, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby organizace osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedeného účelu.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.