Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace MPSV v Hrabyni, hledá do svého...

Co vlastně bylo na začátku? Byla to snad nutnost vybudovat ústav sociální péče...

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...

Nabídka nepotřebného majetku

Zásady zpracování osobních údajů

Etický kodex zaměstnance CSS Hrabyně

Strategie vlády v boji s korupcí, zveřejňování poradců a poradních orgánů

CSS Hrabyně zajišťuje v rámci sociální služby domov pro osoby se zdravotním...

Centrum Sociálních služeb Vám představuje

Podívejte se s námi zblízka na útulné prostory interiéru centra a také poetické okolí plné zeleně...