Dne 20. 10. 2021 uživatelé CCS Hrabyně navštívili za doprovodu aktivizačních pracovnic technické muzeum Tatra Kopřivnice. Zde jsme zhlédli exponáty z doby minulé i současné. Slunné počasí nás nalákalo na procházku po Kopřivnici. Všichni jsme si to společně užili a hurá na další výlet.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.