Váření klienti, zveme Vás na výleto do ZOO Ostrava.

Kdy: středa 14.7.2021

Odjezd: v 9:00 hod.

Cena: ZTP, ZTP/P: 90,- Kč + 100,- Kč záloha na dopravu

Zájemci, hlaste sebe a své doprovody na aktivizačním oddělení 2p. nejpozději do pátku 9.7. 2021

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.