V úterý 20.11. 2018 proběhlo Slavnostní vyhlášení již 5. ročníků literární a výtvarné soutěže Arnošta Chamráda, tentokrát na téma "Přátelství". Tato soutěž je každoročně pořádána Centrem sociálních služeb v Hrabyni a cílem této soutěže je mobilizovat kulturní aktivity uživatelů CSS Hrabyně a klientů jiných pobytových zařízení, jejichž vítězné artefakty jsou odměněny ve formě hodnotných cen, menší odměny pak získavají všichni účastnici. Soutěž se těší velké oblíbenosti, o čemž svědčí množství přihlášených příspěvků do soutěže. Velké poděkování patří sponzorovi letošního ročníku soutěže pojišťovně KOOPERATIVA, z jejichž darů byly financovány odměny pro soutěžící a hudební skupina A-TRIO, která provázela celým slavnostním vyhlášením. Děkujeme také všem účastnikům soutěže za jejich úsilí a práci a těšíme se na další ročníky soutěže :).

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.