První aprílový den byl v CSS Hrabyně ve znamení příprav na blížící se velikonoční svátky. Výrobky uživatelů – věnce, malovaná vajíčka, perníčky, šité slepice a zajíci, keramika a jiné si mohli uživatelé, rodiny, známí a jiní návštěvníci CSS Hrabyně odnést do svých domovů a zkrášlit si nadcházející jarní čas.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.