Jako všude i v našem centru probíhaly přípravy na jarní svátky, a to nejen výzdobou na chodbách, ale i pečením velikonočních beránků a zajíců. Na zelený čtvrtek si uživatelé pochutnávali na beráncích a povídali si o velikonočních zvycích. Ke zpříjemnění Velikonoc každý dostal sladkou výslužku.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.