Vůně pečených perníčků a svařeného vína se celý týden linula  CSS. U pečení uživatelé vzpomínali jaké vánoční zvyky a tradice znají a dodržují dodnes. Za poslechu koled jsme si tento předvánoční čas  všichni moc užili.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.