CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ , OD DNEŠNÍHO DNE 17. 3. 2020, NAŘIZUJE VŠEM UŽIVATELŮM, KTERÝM JSOU POSKYTOVÁNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY, NEVYCHÁZET MIMO OBJEKT – ZAŘÍZENÍ PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU!!!! POZNÁMKA : USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 16. 3. 2020, Č. 239 – PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ , OD DNEŠNÍHO DNE 17. 3. 2020, NAŘIZUJE VŠEM UŽIVATELŮM, KTERÝM JSOU POSKYTOVÁNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY, NEVYCHÁZET MIMO OBJEKT – ZAŘÍZENÍ PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU!!!!

POZNÁMKA : USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE
16. 3. 2020, Č. 239 – PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.