TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CSS HRABYNĚ V ÚTERÝ 8.10.2019 OD 9:00 DO 15:00 HOD.

DOPROVODNÝ PROGRAM: TVOŘIVÉ DÍLNY S PODZIMNÍ A VÁNOČNÍ TÉMATIKOU OD 9:00 DO 15:00 HOD.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.