Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se začalo s testováním na nový koronavir SARS – Cov-2 u zaměstnanců i uživatelů.

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se začalo s testováním na nový koronavir SARS – Cov-2 u zaměstnanců i uživatelů.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.