Dne 3.9.2021 oddělení rehabilitace uspořádalo Sportovní odpoledne pro obyvatele CSS Hrabyně. Sportovního zápolení v šesti disciplínách (hod diskem, hod granátem, jízdy na mechanickém a elektrickém vozíku, ruské kuželky a šipky) se zúčastnilo 50 obyvatel.  Vítězové obdrželi ceny a nezapomněli jsme ani na ostatní závodníky, kterým byl, za jejich vynaložené úsilí, předán dárek od sponzorů, kteří akci zaštítili.

K dobré náladě všech zúčastněných sportovců i pořadatelů přispělo i krásné počasí na sklonku léta. Po absolvování sportovní části bylo pro všechny zúčastněné přichystáno posezení s občerstvením.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.