Centrum sociálních služeb Hrabyně obdrželo od Nadace pojišťovny Kooperativa sponzorský dar ve výši 15 000 Kč na organizování kulturní činnosti pro uživatele CSS Hrabyně (hudební a divadelní vystoupení). Touto cestou chceme poděkovat za vstřícnost a aktivní spolupráci. Nesmírně si toho vážíme.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.