Centrum sociálních služeb Hrabyně obdrželo od firmy Arriva Transport Česká republika a.s. sponzorský dar ve výši 20 000 Kč na nákup rehabilitačních pomůcek. Tyto finanční prostředky byly použity k zakoupení hydraulického chodítka, které bude využito na oddělení rehabilitace k nácviku chůze. Děkujeme sponzorům, že takto pomáhají udržovat v kondici obyvatele CSS Hrabyně.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.