Dne 10.5.2020 se v Centru sociálních služeb Hrabyně (dále jen CSS Hrabyně) uskutečnil koncert pod balkóny s názvem Spolu to zvládneme. Role účinkujícího se zhostila populární skupina Mirai (mj. držitelé ocenění v anketě Český slavík 2017 a objev roku Cen Anděl v r. 2017). Název koncertu nebyl zvolen

Dne 10.5.2020 se v Centru sociálních služeb Hrabyně (dále jen CSS Hrabyně) uskutečnil koncert pod balkóny s názvem Spolu to zvládneme. Role účinkujícího se zhostila populární skupina Mirai (mj. držitelé ocenění v anketě Český slavík 2017 a objev roku Cen Anděl v r. 2017). Název koncertu nebyl zvolen náhodou, ale účelově vzhledem k vládním opatřením v souvislosti koronavirovou krizí. Pro uživatele CSS Hrabyně bylo vystoupení skupiny Mirai a spol. vítaným zpestřením vzhledem k přísnému ochrannému režimu. K dobré náladě  nemalou měrou přispělo pěkné počasí, které dokonale dotvořilo atmosféru pohodové jarní neděle, a věříme, že hudba Mirai a spol. v dnešní nelehké době rozezněla nejen zdi Centra, ale i život v něm pozitivními frekvencemi.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.