Systematickým vzděláváním zaměstnanců a uživatelů CSS Hrabyně k vyšší kvalitě poskytovaných služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0009104

 

Název projektu: Systematickým vzděláváním zaměstnanců a uživatelů CSS Hrabyně k vyšší kvalitě poskytovaných služeb

 

 

 

Tento projekt byl předčasně ukončen.

 

 

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.