Uživatelé, pracovníci v sociálních službách a aktivizační pracovnice si pod vedením vedoucí paní Andrei Dostálové připravili bohaté občerstvení – záviny, jednohubky a jiné pochutiny. Pod stromečkem dostal každý uživatel na 6.patře malý dáreček od paní Anežky Šebestíkové, které bychom touto cestou chtěli za všechny obdarované moc poděkovat.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.