Dobrý den,

chtěl jsem touto cestou poděkovat všem zaměstnancům CSS Hrabyně za jejich těžkou práci v této těžké době. Zejména jsem chtěl poděkovat p. Tomáškové za příkladnou komunikaci s klienty a s jejich rodinnými zástupci. Také jsem chtěl zvláště poděkovat všem pracovníkům na sesterně  v 7. patře za péči o mého otce, pana Ing. Petra Mílka, kterého díky této prazvláštní době bohužel vidím velmi málo. 

Velmi si cením Vaší práce a věřím, že jen díky Vaší obětavé práci se podaří překlenout toto nelehké období.

Zároveň mi dovolte, i když s určitým zpožděním, Vám všem popřát mnoho štěstí v novém roce 2021.

S pozdravem

Ing. Petr Mílek ml.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.