Touto cestou chceme poděkovat paní Taťáně Tiché, která darovala pro Centrum sociálních služeb Hrabyně roušky.

Touto cestou chceme poděkovat paní Taťáně Tiché, která darovala pro Centrum sociálních služeb Hrabyně roušky.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.