Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nejen v celé České republice, ale i v Moravskoslezském kraji a z veřejně dostupných informací je zřejmé, že nakažených nemocí Covid-19 rychle přibývá a současně s tím roste i počet hospitalizovaných osob, dochází k omezení návštěvních hodin v CSS Hrabyně, a to od soboty 23.10.2021 do odvolání.

NÁVŠTĚVY U VŠECH UŽIVATELŮ – PROBÍHAJÍ BEZ REZERVACE DENNĚ OD 14,00 DO 17,00 HODIN

Návštěva se musí prokázat:

  • Antigenní test – ne starší 72 hodin
  • PCR test – ne starší 7 dnů
  • Certifikátem o prodělané nemoci COVID 19, kdy od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dnů.
  • Certifikátem o očkování – kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (nebo aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.
  • Žádáme o dodržení ochrany dýchacích cest respirátorem úrovně FFP2 a případných dalších režimových opatření.

 

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.