S platností od 24.5.2021 jsou povoleny návštěvy uživatelů CSS Hrabyně za těchto podmínek:

- návštěvy u uživatelů CSS Hrabyně mohou probíhat bez rezervace denně od 14,00 do 18,00 hod.

Návštěva se musí prokázat jednou z následujících variant:

- Antigenní test  - ne starší 48 hodin – NEGATIVNÍ

- PCR test – ne starší 72 hodin – NEGATIVNÍ

- Potvrzení lékaře o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID – 19 – ne starší 180 dní

- Certifikátem o očkování – 14 dnů po aplikaci druhé dávky

- Potvrzení o očkování – 22 dní od aplikace první očkovací látky, ale ne více než 90 dní

 

Žádáme o dodržení ochrany dýchacích cest respirátorem úrovně FFP2 a případných dalších režimových opatření.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.