Vážení rodinní příslušníci, přátelé Centra sociálních služeb,

prosíme Vás o seznámení se s Příkazem ředitelky č. 31/2020. Našim cílem je umožnit Vám vzájemné setkávání s Vašimi blízkými, přáteli, známými a zároveň ochránit všechny naše uživatele a zaměstnance před nákazou COVID-19.

Chráníme vaše blízké. Proto Vás všechny žádáme o schovívavost, spolupráci při dodržování stanovených pravidel pro návštěvy uvedených v Příkazu ředitelky č. 31/2020.

Organizování návštěv nás stojí nemalé úsilí, přesto se maximálně snažíme podporovat kontakty našich uživatelů s rodinami. I nadále máte možnost SKYPE hovorů, zasílání balíčků.

Děkujeme za spolupráci, společně to zvládneme.

Tato pravidla budou aktualizována v souvislosti s vládními nařízeními, která budou postupně vstupovat v platnost.

 

Mgr. Jarmila Absolonová

ředitelka

 

Příloha:

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.