S platností od 8.6.2021 jsou povoleny návštěvy uživatelů CSS Hrabyně za těchto podmínek:

- návštěvy u uživatelů CSS Hrabyně mohou probíhat denně bez rezervace

Návštěva se musí prokázat jednou z následujících variant:

- Antigenní test  - ne starší 72 hodin – NEGATIVNÍ

- PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2– ne starší 7 dní – NEGATIVNÍ

- Potvrzení lékaře o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID – 19 – ne starší 180 dní

- Certifikátem o očkování – 14 dnů po aplikaci druhé dávky

- Potvrzení o očkování – 22 dní od aplikace první očkovací látky, ale ne více než 90 dní v případě dvoudávkového schématu

                                          -  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového schématu

 

Žádáme o dodržení ochrany dýchacích cest respirátorem úrovně FFP2 a případných dalších režimových opatření.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.