NÁVŠTĚVY U VŠECH UŽIVATELŮ CSS HRABYNĚ – platnost od 1.11.2021

PROBÍHAJÍ BEZ REZERVACE DENNĚ OD 14,00 DO 17,00 HODIN

Návštěva se musí prokázat:

  • Antigenní test – ne starší 24 hodin.
  • PCR test – ne starší 72 hodin.
  • Certifikátem o prodělané nemoci COVID 19, ne starším 180 dnů.
  • Certifikátem o očkování – kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (nebo aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.
  • Žádáme o dodržení ochrany dýchacích cest respirátorem úrovně FFP2 po celou dobu návštěvy a  případných dalších režimových opatření.

 

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.