STRÁVNÍCI SI MOHOU KREDIT NA STRAVU DOBÍT ZASLÁNÍM PENĚZ NA ÚČET CSS HRABYNĚ Č. Ú. 3732821/0710 S UVEDENÍM: STRAVA, JMÉNO, PŘÍJMENÍ DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE ČI POZNÁMKY. JE DOPORUČENO DOBÍT KREDIT CCA NA 1 MĚSÍC DOPŘEDU.

STRÁVNÍCI SI MOHOU KREDIT NA STRAVU DOBÍT ZASLÁNÍM PENĚZ

NA ÚČET CSS HRABYNĚ Č. Ú. 3732821/0710 S UVEDENÍM:

STRAVA, JMÉNO, PŘÍJMENÍ

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE ČI POZNÁMKY.

JE DOPORUČENO DOBÍT KREDIT CCA NA 1 MĚSÍC DOPŘEDU.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.