Centrum sociálních služeb Hrabyně zřizuje na střechách svých objektů fotovoltaickou elektrárnu. Elektrárna bude tvořena celkem 362 ks fotovoltaických panelů. Každý panel má výkon 400 Wp, takže celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému bude 144,8 kWp. Ročně táto elektrárna vyrobí více než 130 MWh.

Na realizaci celé akce se 100 % podílí evropský fond regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.