Novinkám se nevyhýbáme ani u nás.

Uživatelé sociálních služeb v centru nově v minulém týdnu zkoušeli výtvarnou techniku – ENKAUSTIKU  (malování horkým voskem). Za pomoci aktivizačních pracovnic nanášeli vosk na žehličku, která je  k této výtvarné technice určena a poté přenášeli horký vosk na křídový papír. Výsledkem byly nádherné barevné obrázky, které budou v budoucnu zdobit prostory centra.

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.