V minulém týdnu došlo k předání finančního daru ve výši 10.000,-- Kč panu řediteli S-Centra Hodonín, které bylo v červnu postihnuto tornádem a bylo zcela zničeno. Na základě informací o osudech uživatelů S-centra, že ze dne na den ztratili střechu nad hlavou vznikla myšlenka uživatelů a zaměstnanců CSS Hrabyně jako jeden tým se spojit a udělat něco pěkného. Během léta byla vybrána suma, která se mnohým může zdát jako sice zanedbatelná, ale dle mnohých z nás, jak se říká „vždyť nemusí pršet, jen když kape“. Přejeme uživatelům Domova pro seniory S-centra v Hodoníně, aby přečkali ve zdraví nepřízeň, která je postihla a všichni se zase po rekonstrukci vrátili „domů“.

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.