DEN ZDRAVÍ A PREVENCE V CSS HRABYNĚ 24. LEDNDA 2020

Dne 24. ledna 2020 si nejen pro zaměstnance, ale i pro veřejnost nachystala RBP zdravotní pojišťovna DEN ZDRAVÍ A PREVENCE.

 

Probíhalo zde měření cévního věku, měření krevního tlaku, diagnostika tělesného složení, nutriční poradenství, měření zraku, podologická poradna (péče o nohy), poradenství a edukace samovyšetření prsu a konzultace s fyzioterapeutem.

 

Účast byla velmi hojná a všichni byli spokojení. Každý se o sobě dozvěděl, jak na tom je po zdravotní a fyzické stránce :). Moc děkujeme zaměstnancům RBP, bylo to velmi příjemné a poučné.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.