Konec měsíce dubna patří tradičně pálení čarodějnic.  Letos již popáte proběhl v našem zařízení Den čarodějnic, kdy byly pro uživatelé připravené různé soutěže s úkoly, za jejichž splnění je čekala odměna a také menší občerstvení. Všichni účastnění se výborně bavili, i když na spálení čarodějnice vzhledem k počasí nedošlo. Tak snad příští rok ....

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.