I v CSS Hrabyně se snažíme pořad inovovat, zlepšovat kvalitu poskytování služby a zavádět nové podpůrné systémy, které usnadňují péči o samotné uživatele a zkvalitňují vztah klient x pracovník. V měsíci dubnu Centrum začalo se zaváděním nového programu CHYTRÁ ORGANIZACE. Všichni pracovníci přímé péče byli proškolení a postupně se učí s tímto programem pracovat. Věříme, že se nám program osvědčí a bude pro nás velkým přínosem ve spolupráci s uživateli.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.