V souvislosti se situací ohledně onemocnění Covid – 19 byly a jsou v Centru sociálních služeb Hrabyně (dále jen CSS Hrabyně) provedeny věci a činnosti organizačně náročné, ekonomicky náročné, ve zvýšené míře dbáme na prevenci a dodržování nastavených pravidel a opatření. Všechno toto se nám vyplatilo a sklízíme výsledky.

Přestože dne 3.12.2020 skončilo povinné testování uživatelů, v CSS Hrabyně pokračujeme z vlastní iniciativy v testování uživatelů antigenními testy v pravidelných intervalech. Rovněž do odvolání stále probíhá i testování zaměstnanců.

Nedávno byla úspěšně dokončena aplikace vakcíny proti onemocnění Covid-19 společnosti Moderna zájemcům z řad uživatelů i zaměstnanců. V současné době v CSS Hrabyně není zjištěn výskyt pozitivity na Covid-19 jak mezi uživateli, tak ani mezi zaměstnanci.

Nechtěli bychom to zakřiknout, ale doufáme, že se nám při  dodržování  nastavených opatření podaří tento stav udržet.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.